Eğitim ve Geliştirme

Selçuklu Holding'de insan kaynakları yönetimi, bir yandan örgütsel etkinliğe katkı sağlamak için iş yaşamının kalitesini arttırmak ve işgücünün verimliliğini yükseltmek misyonunu yüklenirken diğer yandan insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi konularındaki faaliyetlerini de stratejik yönetim anlayışı içerisinde proaktif bir yaklaşımla sürdürmektedir.

Eğitim faaliyetleri, çalışanlarımızın holding ve bünyesindeki şirketlerde yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili şekilde yapabilmeleri için mesleki bilgi ufuklarını genişleten düşünce, rasyonel karar alma, davranış ile tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişimler yapmayı amaçlamaktadır.

İşe başlayan çalışanımızın işe ve şirkete uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürü ve değerlerini paylaşması amacıyla uygulanan “Oryantasyon Programı” ile eğitim süreci başlamış olur. Amaç, yeni bireyin oryantasyon sürecinde Selçuklu Holding' e güven duymasını sağlamak ve iş motivasyonunu edindirmektir. Üstün performansa ve başarıya götüren geliştirici faaliyetlerle sürekli öğrenme süreci devam eder.

Tüm eğitimler işin gereklilikleri ve çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurularak profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek programlar oluşturacak şeklinde planlanır.

Bu süreçte, çalışanlarımızın,

  1. Mevcut pozisyonunda uzmanlaşması,
  2. Mevcut pozisyonunda değişen koşullara hızla uyum sağlaması,
  3. Gelecekte üstlenebileceği sorumluluklara hazırlanması

Follow us: