İşe Alım Süreci

“Selçuklu Holding, çağdaş insan kaynakları uygulamalarında tüm gelişmeleri takip eder ve iş modeline uyarlanmasına önem gösterir.”

Selçuklu Holding'in işe alım sürecinde temel amaç, kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kuruma kazandırmaktır.

Bu hedef doğrultusunda Selçuklu Holding işe alım sürecinin uygulama aşamaları şu şekildedir:

 • İhtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve yetkinliklerinin belirlenmesi,
 • İşe alım sürecinde yararlanılacak tekniğin belirlenmesi ve planlama,
 • Selçuklu Holding aday veritabanı,
 • İnternet veritabanı,
 • İlan (internet, basın),
 • Danışman firma,
 • Diğer kaynaklar,
 • Adaylar ile görüşme,
 • Psikometrik testler (sayısal, sözel, mesleki kişilik değerlendirme envanterleri),
 • Referans kontrolü ve raporu,
 • Adayın ilgili şirkette işe başlatılması

Follow us: