Kültür Sanat

Milli kültür eserlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da büyük önem veren Eczacı Mustafa Öncel, 2006 yılında yayımlanan ve tarihimizdeki kültür hamiliğinin en güzel örneğini taşıyan "Osmanlılar'da Sağlık" adlı eseri Türk kültür hayatına takdim etmiştir. Bu eser, tıp tarihi araştırmalarına çok ciddi katkılar sağlayacak bir çalışma niteliğindedir. Kitaptaki belge sayısı 1.500-2.000 arasındadır. Resmi kayıtlar, mahkeme hükümleri, vakfiyeler, fetvalar gibi belgelerin aynı kitapta neşredilmesiyle de eşine pek rastlanmayan bir çalışma ortaya çıkmıştır.

Diğer yandan Eczacı Mustafa Öncel, kültür ve sanat hayatıyla ilgili hassasiyetini özellikle musikiye yönelik faaliyetleriyle daima canlı tutmaya özen göstermiştir. 2005 yılında "Dünden Bugüne Alâeddin Yavaşça" albümünü, dört CD ile bir kitaptan oluşan zengin muhtevasıyla kültür ve sanat dünyamıza sunmuş, milli kültürümüz adına önemli bir faaliyete imza atmıştır. Kültür ve sanat hayatındaki çalışmalarından bir diğeri ise Nevzat Atlığ yönetiminde kaydedilmiş "Türk Musikisinden Seçmeler" isimli eserdir.

Eczacı Mustafa Öncel, 2002 yılında Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenmiş Mevlâna Sempozyumu’nu desteklemiş ve bildirilerin yayınlanmasında sponsor olmuştur.

29 Kasım- 1 Aralık 1996 tarihlerinde İsmail Dede Efendi'yi anmak amacıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Kuğunun Son Şarkısı" adlı bir konser düzenlenmiştir. Konserin kaynaklık ettiği ilhamın sonucunda Beşir Ayvazoğlu tarafından hazırlanan "Neyin Sırrı Hala Hasret" adlı kitabın yayınlanmasını da ayrıca desteklemiştir.

Türk kültür ve medeniyeti üzerine geniş ve anlamlı bir eser olan, "Türk Dünyası Kültür Atlası"nın hazırlanmasında da Selçuklu Holding maddi ve manevi destek sağlamıştır.

Ayrıca, 18.500’ün üzerinde kitabın yer aldığı geniş bir kütüphane ile büyük önem taşıyan tarihi fotoğraf ve belgeler arşivi Selçuklu Holding bünyesinde bulunmaktadır.

Follow us: